koja se odnosi

koja se odnosi
regarding
* * *
• regarding

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • ràčūn — m 〈G račúna〉 1. {{001f}}operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski ∼; infinitezimalni ∼; diferencijalni ∼; integralni ∼; kamatni ∼] 2. {{001f}}tehnika rješavanja aritmetičkih problema;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • račun — ràčūn m <G račúna> DEFINICIJA 1. operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski račun; infinitezimalni račun; diferencijalni račun; integralni račun; kamatni račun] 2. tehnika rješavanja… …   Hrvatski jezični portal

 • fȍnd — m 〈N mn fòndovi〉 1. {{001f}}ukupnost potencijala materijalne snage, zaliha, raspoloživa sredstva [šumski ∼; stočni ∼; crni ∼; stambeni ∼] 2. {{001f}}dio materijalnih sredstava ili novca određen za posebne svrhe [∼ za reprezentaciju] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ôn — (òna ž, òno sr) zam. 〈G A njȅga, supl. ga, D L njȅmu/mu (A ž samostalno) gl. biti + zam. (3. l. jd/mn gl. biti) [on ju je vidio], L njȅmu, I njîm〉 1. {{001f}}(lična 3. l. jd) a. {{001f}}označava određenu osobu (ili predmet) izvan… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • on — ȏn zam. (òna ž, òno sr) <G A njȅga supl./ga, D L njȅmu/mu (A ž samostalno) gl. biti + zam. (3. l. jd/mn gl. biti) [on ju je vidio], L njȅmu, I njȋm> (lična 3. l. jd) DEFINICIJA 1. označava određenu osobu (ili predmet) izvan komunikacijske… …   Hrvatski jezični portal

 • fond — fȍnd m <N mn fòndovi> DEFINICIJA 1. ukupnost potencijala materijalne snage, zaliha, raspoloživa sredstva [šumski fond; stočni fond; crni fond; stambeni fond] 2. dio materijalnih sredstava ili novca određen za posebne svrhe [fond za… …   Hrvatski jezični portal

 • ga — zam. 1. {{001f}}nenaglašeni akuzativ od on i ono (naglašeno njega), {{c=1}}usp. {{ref}}on{{/ref}}, {{ref}}ono{{/ref}} 2. {{001f}}razg. pleonastična riječ za pojačavanje bez značenja, ob. uz isključivanje mogućnosti vršenja neke radnje ili tvrdnje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • neritik — nerìtik m <N mn ici> DEFINICIJA ekol. životna sredina u moru koja se odnosi na plitko more do 200 m dubine ETIMOLOGIJA njem. Neritik, v. neriti …   Hrvatski jezični portal

 • varijanca — varijànca ž <G mn varijáncā/ ī> DEFINICIJA mat. aritmetička sredina kvadriranih razlika između pojedinih rezultata i njihove aritmetičke sredine; kvadrirana standardna devijacija SINTAGMA varijanca pogreške mat. varijanca unutar jedne… …   Hrvatski jezični portal

 • determinant — determìnant m <G mn nātā> DEFINICIJA gram. oznaka, sastavnica imenske sintagme koja se odnosi na imenicu, o njoj ovisi, tj. pobliže je označuje (kao vrsta riječi to su posebice član, pridjev, posesiv, demonstrativ, broj) ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

 • ga — zam. <G A> DEFINICIJA [p]v. on FRAZEOLOGIJA mani ga ostavi to, baš te briga, nije važno; bježi (bogati)!; (e) ti ga (opet) (isto)... (nezavršena rečenica koja se odnosi na prethodno izrečen tekst, neumjesan prema onome što je rečeno ili… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”